Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy działający pod adresem www.swiatkartonow.pl prowadzony jest przez Lege Opakowania sp. z o.o. z siedzibą w Koźminie Wielkopolskiem, przy ul. Wierzbowej 30, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060205, REGON: 250669040, NIP: 621-13-57-498, kapitał zakładowy: 2 600 000 PLN

§ 1. Strony transakcji

 1. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.swiatkartonow.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową materiałów opakowaniowych.

 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym świat kartonów jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma zwana dalej Nabywcą.

 3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego Świat kartonów jest firma Lege Opakowania Sp. z o.o.

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.swiatkartonow.pl
  w chwili składania zamówienia.

 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie produktów lub e-mail na adresy: zamowienia@swiatkartonow.pl, info@swiatkartonow.pl

§ 4. Potwierdzanie zamówień

 1. Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym świat kartonów musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.

 2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie lub przez wiadomość e-mail wysłaną przez pracownika Sklepu w tym samym dniu roboczym lub do południa następnego dnia roboczego.

 3. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym Świat kartonów.

§ 5. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
  - za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki,
  - przelewem przed dostawą towaru na podstawie zamówienia – przedpłata na konto.

 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto firmy Lege Opakowania Sp. z o.o.

§ 6. Termin realizacji

 1. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

 2. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi 2-3 dni robocze.

 3. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§ 7. Dostawa towaru

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Świat kartonów realizowane są na terenie całego kraju.

 2. Standardowa przesyłka waży do 30 kg.

 3. Dostawy realizowane są:
  - przesyłką kurierską,
  - poprzez odbiór osobisty Klienta.

 4. Wartość opłaty za przesyłkę standardową podawana jest w momencie składania zamówienia.

 5. Klient ponosi koszt ponownego wysłania przesyłki, jeżeli przesyłka nie zostanie przez niego odebrana w wyznaczonym czasie.

 6. Opłaty za przesyłki wielkogabarytowe ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji.

 7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru.

 8. Odbierając towar Nabywca jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

§ 8. Reklamacje i zwroty

 1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z przedstawicielem firmy Lege Opakowania Sp. z o.o. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności firmy kurierskiej "protokołu reklamacji".

 2. Z godnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

§ 9. Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Lege Opakowania Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. 133 poz. 883.

 2. Zawartość Sklepu Internetowego Świat kartonów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.